EUIPO SME Fund 2023 – Nabór wniosków od 23 stycznia do 8 grudnia 2023 r.

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Obecna edycjaFunduszu MŚP będzie działać do 8 grudnia 2023 r.

Termin naboru: 23 stycznia do 8 grudnia 2023 r.

UWAGA: Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Kto może skorzystać z Funduszu MŚP:

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚPz siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu.

Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

Jak działa Fundusz MŚP:

Fundusz MŚP to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Istnieje kilka rodzajów bonów, w zależności od rodzaju działalności, którą przedsiębiorca chce zrealizować.

Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby skorzystać z Funduszu MŚP:

  1. Rejestracja/logowanie do swojego „konta w Funduszu MŚP”, wybór rodzaju bonu(-ów), który(e) najlepiej odpowiada(ją) potrzebom firmy, a następnie złożenie formularza wniosku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ.
  2. Po zatwierdzeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o przyznaniu dotacji oraz bon(y)*. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej.
  3. Aby otrzymać zwrot kosztów za wybrane czynności związane z własnością intelektualną, należy wystąpić o zwrot kosztów po ich uprzednim zapłaceniu, używając formularza, który znajduje się na indywidualnym koncie w Funduszu MŚP

UWAGA:  Bony są ważne przez 2 miesiące od momentu otrzymania dotacji. Okres ważności może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. O przedłużenie można wnioskować bezpośrednio poprzez konto w Funduszu MŚP w ciągu ostatniego miesiąca początkowego okresu 2 miesięcy. W tym okresie Wnioskodawca może wystąpić o działania dotyczące własności intelektualnej związane z przyznanym(i) bonem(-ami) i opłacić je, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości, czyli aktywować bon(y).

Należy pamiętać, aby wykorzystać bon(y) w okresie ich ważności!

Jeśli bon wygaśnie bez przedłużenia lub aktywacji, nie będzie można z niego skorzystać w celu złożenia wniosku o zwrot kosztów. Wnioskodawca nie będzie mógł ponownie wystąpić do Funduszu MŚP o ten sam bon w tym samym roku.

Po aktywacji bonu(-ów) następuje tzw. okres realizacji, podczas którego Wnioskodawca może występować o następne czynności i ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów w zakresie objętym bonem(-ami). Okres ten to:

  • 6 miesięcy w przypadku bonów na pokrycie opłat za znaki towarowe i wzory

Przed złożeniem wniosku:

Proces składania wniosku jest prosty. Przede wszystkim należy przygotować wymienione poniżej dokumenty. Muszą one być w formacie PDF (EUIPO akceptuje papierowe wersje dokumentów zeskanowane w formacie PDF). Każdy z przedłożonych dokumentów musi być czytelny i niezabezpieczony hasłem.

  • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa (przykład) zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju (przykłady) oraz kod BIC/SWIFT.
  • Zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przedsiębiorstwu przez właściwy organ krajowy.
  • Jeżeli MŚP jest reprezentowane przez zewnętrznego przedstawiciela lub jeżeli jest się zewnętrznym przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” (szablon) podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.

UWAGA: Przed rozpoczęciem procesu składania wniosku do Funduszu MŚP należy przygotować wszystkie informacje na temat posiadanych aktywów własności intelektualnej, aby jak najlepiej wykorzystać czas.

Listę opłat podlegających zwrotowi można pobrać TUTAJ.

(UWAGA: Lista ta ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie, ponieważ zawiera informacje z różnych źródeł. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, należy zapoznać się z oryginalnym źródłem. – Kontakt: https://uprp.gov.pl/pl/kontakt )

Więcej informacji na temat Funduszu MŚP Ideas Powered for business można znaleźć zaproszeniu do składania wniosków i właściwych załącznikach.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony Często Zadawane Pytania na temat Funduszu MŚP lub skorzystania z czatu online w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim. Informacje można uzyskać również w Centrum Informacyjnym EUIPO pod numerem telefonu +34 965 139 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–18.30 (GMT+1).

Można również wysłać zapytanie przez e-mail w dowolnym języku urzędowym UE, pisząc na adres information@euipo.europa.eu