Kontakt

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna
Przedsiębiorczość”

Biuro w Gdańsku:

ul. Piekarnicza 12a, 80-126
tel.: +48 600 421 420

Koordynator projektu:

Grzegorz Łepkowski, grzegorz.lepkowski@swp.gda.pl

Konsultant:

Paweł Gruszkowski, pawel.gruszkowski@swp.gda.pl