O konsorcjum i źródłach finansowania projektu

Konsorcjum BSN Central Poland

Gdański ośrodek EEN działa w strukturze Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, stanowiąc jeden z sześciu ośrodków Konsorcjum BSN Central Poland.  Naszymi Partnerami są:

Każdy z Partnerów Konsorcjum BSN Central Poland prowadzi własny ośrodek EEN.

Źródła finansowania projektu Enterprise Europe Network

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021.