Informacje i doradztwo

Informacja i porada prawna dotycząca prawa i polityk Unii Europejskiej

Nasz ośrodek specjalizuje się w informowaniu o zmianach w prawie gospodarczym Unii Europejskiej oraz procesie dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego. Informujemy też o wszelkich innych zagadnieniach związanych z Unią Europejską, takich jak instytucjonalny oraz prawny system Unii Europejskiej, dotacje i programy pomocy, polityki itd. Informacje i porady realizowane są w formie odpowiedzi indywidualnych, jak również szkoleń, seminariów, wykładów itp.

Udzielamy informacji oraz doradzamy w kwestiach ochrony własności intelektualnej i pozyskiwania patentów. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi organizacjami pomagającymi małym i średnim przedsiębiorstwom w wykorzystaniu praw własności intelektualnej do ochrony i czerpania zysków z własnych pomysłów i wprowadzonych innowacji.

Oferujemy indywidualne konsultacje dot. przygotowywania wniosków do Programu Horyzont Europa. Wskazujemy także inne możliwe źródła finansowania inwestycji, zarówno z programów krajowych, jak i zagranicznych oraz doradzamy, które wybrać.

Świadczymy usługi z zakresu transferu technologii, takie jak audyty innowacyjne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Pomagamy również znaleźć nowe rynki i możliwości eksportu technologii.

Kontakt

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: een@swp.gda.pl, tel. 600 421 420.