Innowacje

Innowacje w pomorskich przedsiębiorstwach

Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje. Sieć Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom przekuć ich innowacyjne pomysły na sukces rynkowy. Oferta pomorskiego ośrodka EEN skierowana jest do przedsiębiorców z każdego sektora gospodarki i znajdujących się na każdym etapie rozwoju.

Usługa proinnowacyjna dla pomorskich przedsiębiorców

Badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa – przeprowadzamy audyty innowacyjności, których celem jest dostarczenie obiektywnych informacji dotyczących poziomu zarządzania innowacjami i porównanie wyników z innymi firmami, które wzięły udział w badaniu (benchmarking).  Analiza otrzymanych informacji pozwala na przygotowanie rekomendacji dot. usprawnień w zakresie zarządzania innowacjami.

Używamy narzędzia zalecanego przez Komisję Europejską, powszechnie stosowanego na całym świecie – Innovation Health Check. Jest ono zgodne z The European Innovation Management Standard CEN/TS 16555 i uznawane przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

Badania tego typu są szczególnie polecane przedsiębiorcom starającym się pozyskać dotacje. Potwierdzenie odpowiednio wysokiego poziomu zarządzania innowacjami może zwiększyć szanse na ich uzyskanie.

Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź z nami jej potencjał przez Innovation Health Check – narzędzie wzmacniające świadomość roli zarządzania innowacjami i ich wpływu na sukces w biznesie i dostarczające obiektywnych informacji na temat zarządzania innowacjami i oceny działalności firmy. Czytaj więcej…

Usługa oferowana jest bezpłatnie.

Kontakt

Wszelkich informacji chętnie udzieli: Grzegorz Łepkowski, ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: grzegorz.lepkowski@swp.gda.pl, tel. 600 421 420.