Innovation Health Check

Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź z nami jej potencjał przez Innovation Health Check! 

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza pomorskie firmy MŚP do bezpłatnego skorzystania z audytu innowacji – Innovation Health Check.

Dlaczego warto?

Długoletnie badania wskazują, że ponad 50% firm, które nie wdrażają innowacji upada przed upływem 10 lat. Profesjonalne zarządzanie innowacjami niesie za sobą wiele korzyści, wśród których można wymienić skuteczniejszą realizacją projektów biznesowych m.in. poprzez skrócenie czasu realizacji i jednocześnie efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Firmy odnoszące sukcesy w obszarze innowacji są świadome kluczowej roli nieustannego analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Pozwala to aktywniej reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia rynkowe, co w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego.

Logo Enterprise Ireland, autora usługi Innovation Health CheckW odpowiedzi na potrzeby firm wysokokonkurencyjnej gospodarki agencja Enterprise Ireland opracowała narzędzie Innovation Health Check wzmacniające świadomość roli zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach i wpływu innowacji na sukces w biznesie.

Ponadto narzędzie dostarcza obiektywnych informacji na temat zarządzania innowacjami i oceny działalności firmy.

Jak to działa?

Audyt innowacyjności Innovation Health Check zakłada kompleksowe i wieloaspektowe podejście do oceny poziomu zarządzania innowacjami. Usługa opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej (benchmarking) z innymi przedsiębiorstwami, które wzięły udział w badaniu. W tym celu konsultant ośrodka sieci Enterprise Europe Network, pełniąc rolę moderatora dyskusji, przeprowadza wywiad z przedstawicielami firmy. Scenariusz dyskusji zakłada uzyskanie możliwie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie w oparciu o 6 zdefiniowanych sekcji, pogrupowanych w 2 kluczowe obszary badania:

Schemat usługi Innovation Health Check pokazujący aspekty innowacyjnego biznesu i innowacyjnego środowiska Schemat usługi Innovation Health Check pokazujący 6 etapów usługi

Badanie dostarcza odpowiedzi na to, w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje potrzeby swoich klientów, jak zarządza procesami generowania i rozwijania pomysłów i jak ostatecznie komercjalizuje nowe produkty.

Zebrane informacje są analizowane i syntetyzowane, co pozwala obiektywnie ocenić, czy w danym przedsiębiorstwie panują sprzyjające warunki do wdrażania innowacji. Dzięki wsparciu doradczemu klienci otrzymują rekomendacje dot. optymalnych rozwiązań dla obszarów wymagających usprawnień.

Co zyskujesz?

Korzyści dla firmy:

  • porównanie z otoczeniem i konkurencją – wyniki badania w postaci analizy porównawczej umożliwiają sprawdzenie przedsiębiorstwa na tle całej Europie;
  • nieodpłatny dostęp do sprawdzonego w praktyce przez międzynarodową sieć ośrodków Enterprise Europe Network (blisko 600 całym świeci) profesjonalnego narzędzia usankcjonowanego przez Komisję Europejską;
  • aktywizacja dyskusji i inspiracja do szerszej analizy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Zalety Innovation Heath Check:

  • przystępny i nieskomplikowany kwestionariusz dostosowany potrzeb firm, w tym również start-upów,
  • ustrukturyzowany i moderowany wywiad nt. zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

O usłudze

Narzędzie Innovation Health Check zostało stworzone przez Enterprise Ireland, agencję rządu irlandzkiego wspierającą rozwój MŚP i będącą członkiem sieci EEN. Metodologia badania bazuje na ponad 20-letnich doświadczeniach w zakresie benchmarkingu przedsiębiorstw. Enterprise Ireland pomaga najlepszym irlandzkim przedsiębiorstwom w zakresie eksportu, inwestycji w badania i innowacyjność, zwiększania produktywności, finansowania i praktycznego wspierania rozwoju.

Gdański ośrodek sieci EEN – jako jedyny w województwie pomorskim – posiada licencję do przeprowadzania oceny Innovation Health Check. Nasi konsultanci dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji inwestycyjnych z UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w firmach sektora MŚP.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela: Grzegorz Łepkowski, ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: een@swp.gda.pl, tel. 600 421 420.