PARP: przedłużenie naboru do ostatniej edycji Akademii Menadżera Innowacji do 7 lutego 2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła do 7 lutego 2023 r. r. nabór do Akademii Menadżera Innowacji – pierwszego programu w Polsce łączącego część szkoleniową i doradczą. Jest o co zabiegać – udział w Akademii to kompleksowy program szkoleń i nawet 120 godzin doradztwa z ekspertami i praktykami w zakresie wprowadzania innowacji. VI edycja jest zarazem ostatnią odsłoną programu.

Nowa edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wystartowała z nowym rokiem. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do 7 lutego 2023 r.

Akademia Menadżera Innowacji realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem Akademii jest rozwój kompetencji menadżerów i pracowników kluczowych dla wdrażania innowacji w firmach w zakresie zarządzania procesem zmian, by wprowadzanie nowych rozwiązań  postępowało sprawniej i skuteczniej. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji, a w efekcie – na sukces rynkowy polskich firm.

Program dopasowany jest do potrzeb przedsiębiorców z różnych branż, otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Maksymalny, możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata. Wkład wpłacany do części szkoleniowej może zostać odzyskany przez przedsiębiorstwo po zakończeniu edycji, jeżeli firma zdecyduje się na rozliczenie wkładu w wynagrodzeniach zgłoszonych do projektu pracowników – uczestników AMI.

Więcej informacji o Akademii Menadżera Innowacji znaleźć można na stronie PARP.