Obrazek przedstawiający logo programu SME instrument opisanego we wpisie pod tytułem Zmiany w programie SME instrument

Zmiany w programie SME Instrument

SME Instrument jest teraz częścią Europejskiej Rady ds. Innowacji

Prowadzisz innowacyjną, przebojową firmę z sektora MSP i masz ambicje na zagraniczną ekspansję?

Poszukujesz możliwości finansowania rozwoju swoich pomysłów i skalowania biznesu?

Chciałbyś skorzystać z narzędzi wsparcia biznesu i usług coachingu, które pozwolą Twojej firmie wykonać krok naprzód?

W takim razie SME Instrument jest dla Ciebie!

Od 7 listopada 2017 r. programy SME Instrument oraz Fast Track to Innovation są filarami nowo powstałej Europejskiej Rady ds. Innowacji, której zadaniem jest wspieranie całkowicie nowych, przełomowych produktów, usług, procesów i modeli biznesowych, które pozwolą stworzyć nowe rynki zbytu.

Ta zmiana pozwoli na rozwoju programu SME Instrument i dotarcie z nim do europejskiego ekosystemu innowacji. W projekcie na lata 2018-2020 planowane jest wsparcie ok. 4000 innowacyjnych firm kwotą 1,6 miliarda €.

Zmiany w programie SME Instrument udoskonalają dostęp do finansowania oraz sam procesu wyboru projektów i obejmują:

  • wprowadzenie selekcji od dołu do góry – nie ma już predefiniowanych tematów, innowacyjne produkty i usługi do programu mogą zgłaszać przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki;
  • prostsze formularze zgłoszeniowe – składanie projektów jest teraz prostsze dzięki wprowadzeniu zupełnie nowych formularzy o uproszczanej budowie i treści oraz użycie języka biznesowego, lepiej dostosowanego do biznesowej rzeczywistości;
  • więcej inwestorów wśród ekspertów-ewaluatorów – liczba ewaluatorów będących inwestorami została zdecydowanie zwiększona w celu lepszego zbadania potencjalnego rynku zbytu oraz elementów wniosku związanych z procesem inwestycyjnym;
  • bezpośrednie wywiady z wybranymi wnioskodawcami w Fazie 2 – ten dodatkowy krok po zdalnej ocena pozwoli ewaluatorom na lepsze zrozumienie złożonych propozycji, a co za tym wybranie wyłącznie najlepszych i najbardziej przełomowych pomysłów.

Fast Track to Innovation

Program Fast Track to Innovation (Szybka Ścieżka do Innowacji) również znalazł się pod auspicjami Europejskiej Rady ds. Innowacji. FTI to program z Horyzontu 2020, promujący innowacje posiadające charakter rynkowy, skierowany do firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Jego celem jest skrócenie czasu, który upływa od przedstawienia pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek oraz zachęcenie do udziału w projekcie Horyzont 2020 firm przemysłowych, MSP oraz tych, które składają wniosek do Horyzontu po raz pierwszy.

Od startu w 2014 roku program SME Instrument osiągnął status jednego z kluczowych programów akceleracyjnych w Europie. W jego ramach identyfikowane i wspierane finansowo są najbardziej innowacyjne pomysły biznesowe na kontynencie. W rezultacie zainwestowano już w ponad 2800 innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP, co pozwoliło im skorzystać z bezpłatnego dofinansowania, usług coachingu biznesowego oraz szytych na miarę usług akceleracyjnych.

Europejska Rada ds. Innowacji wspiera czołowych inwestorów, przedsiębiorców, małe firmy oraz naukowców z ciekawymi pomysłami i ambicjami związanymi z międzynarodowym rozwojem biznesu. Łączy ze sobą części Horyzontu 2020 dostarczające finansowanie, doradztwo oraz możliwości nawiązywania kontaktów dla najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorców.

Zapraszamy również na stronę Komisji Europejskiej http://bit.ly/2yhptKk

Więcej informacji:

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, Marcin Stolarek, tel. 600 421 420, e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl