Plakat pod tytułem Cyfrowa Europa potrzebuje cyfrowych umiejętności

Cyfrowa Europa potrzebuje cyfrowych umiejętności

Technologie cyfrowe zmieniają nasz świat, zmieniają podejście do nauki, pracy, codzienności

Silna gospodarka cyfrowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju innowacji, wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności. Rozpowszechnianie treści cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie. Coraz większe zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmienia strukturę zatrudnienia, prowadząc do automatyzacji „rutynowych” zadań oraz tworzenia nowych i różnych rodzajów zadań.

Wzrasta zapotrzebowanie na bardziej wykwalifikowanych specjalistów TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) we wszystkich sektorach gospodarki Unii Europejskiej. Szacuje się, że do 2020 roku będzie 500 000 wolnych miejsc pracy dla specjalistów TIK.

Powoduje to konieczność podniesienia umiejętności cyfrowych dla prawie wszystkich zawodów, w których TIK uzupełniają istniejące zadania. Takie zawody, jak inżynieria, księgowość, pielęgniarstwo, medycyna, sztuka, architektura i wiele innych, wymagają zwiększenia poziomu umiejętności cyfrowych pracowników.

Cyfryzacja zmienia też sposób, w jaki uczymy się poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych i spersonalizowane doświadczenia w nauce. Wspieranie rozwoju umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie problemów, współpraca i kreatywność.

Prowadzi to do tego, że każdy powinien mieć przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, aby żyć, pracować, uczyć się i uczestniczyć we współczesnym społeczeństwie.

Cały potencjał poprawy edukacji poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne w Europie pozostaje jeszcze nieodkryty. Dlatego Komisja Europejska rozwija politykę i wspiera badania, aby uczniowie mogli się dostosować do życia i pracy w XXI wieku.

Cyfrowa Europa – Digital Skills and Jobs Coalition

10 czerwca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała program na rzecz umiejętności dla Europy, mający na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego, zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności. Przedstawia szereg działań i inicjatyw mających ambicję zaradzenia deficytowi umiejętności cyfrowych w Europie.

Program ma za zadanie poprawić jakość oraz użyteczność opanowywanych umiejętności cyfrowych, by razem z kwalifikacjami były one lepiej dostrzegalne i dające się porównać, a także aby promować rozwój umiejętności dokonywania przemyślanych wyborów zawodowych. Inicjatywa „Digital Skills and Jobs Coalition” to nowa propozycja spośród wielu zaprezentowanych projektów. Łączy ona kraje członkowskie, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, organizacje non-profit oraz sektor edukacji, stymulując działania na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych w Europie.