Wsparcie kryzysowe dla przedsiębiorców w województwie pomorskim

Wsparcie ze strony miast i gmin woj. pomorskiego

Poszczególne samorządy woj. pomorskiego podjęły działania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów lub zawiesili działalność. Główne kierunki wsparcia to umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych, za dzierżawę gminnego gruntu, umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego, umorzenie zaległości podatku od nieruchomości oraz odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020.

Tabela ze wszystkimi propozycjami do pobrania na dole strony https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/pomoc-samorzadow

Pożyczka płynnościowa dla pomorskich firm

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na zawarcie przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. umowy na wdrażanie produktu finansowego „Pożyczka Płynnościowa”, która przeznaczana jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego w okresie epidemii spowodowanej przez COVID-19.  Do dyspozycji przedsiębiorców będzie 30 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki to 150 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek będzie zerowe, a maksymalny okres spłaty to aż 5 lat. Będzie też możliwy dwunastomiesięczny okres zawieszenia spłat. Wnioski będzie można składać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym już od 4 maja 2020 r.

https://www.pfp.gda.pl/aktualnosc-248-pozyczka_plynnosciowa_wsparcie_dla_firm.html

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z programu regionalnego „Praca dla Pomorzan”

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił możliwości ubiegania się o jednorazową, niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł. Wnioski należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

https://wupgdansk.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/MiJu2YoZcRbu/content/12185747-urzedy-pracy-poszerzaja-oferte

Ruszyły kolejne nabory wniosków w powiatowych urzędach pracy

Powiatowe urzędy pracy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób samozatrudnionych. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników mają możliwość wnioskowania o pomoc finansową na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne.

https://wupgdansk.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/MiJu2YoZcRbu/content/12160012-ruszyly-kolejne-nabory-wnioskow-w-powiatowych-urzedach-pracy

Uproszczenia dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwych uproszczeniach w realizacji projektów. Są to m.in. zaliczki (na wydatki na kolejne 90 dni), refundacja wydatków w pierwszej kolejności w 100% z EFRR/EFS, a następnie rozliczenie wydatków z wkładu własnego, uproszczona weryfikacja wniosków o płatność i kontrola projektów „zza biurka”, indywidualne zmiany w harmonogramach i ewentualne wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/uproszenia-dla-beneficjentow-rpo-wp-2014-2020

Enterprise Europe Network to ogólnoeuropejska sieć ponad 600 ośrodków wspierających przedsiębiorczość na całym świecie. Misją sieci Enterprise Europe Network jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku UE. Enterprise Europe Network to ścisła współpraca ośrodków, polegająca m.in. na wymianie potrzebnych klientowi informacji oraz dostęp do międzynarodowej bazy ofert biznesowych POD, zawierającej profile firm poszukujących partnerów zagranicznych.

Zapraszamy do kontaktu – een@swp.gda.pl lub tel. +48 600 421 420