Webinar poświecony doświadczeniom zdobytym w ramach programu COSME 2014-2020 i ich wykorzystaniu w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027, 19 października 2020 r.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone doświadczeniom zdobytym w ramach programu COSME 2014-2020 i ich wykorzystaniu w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027, które odbędzie się 19.10.2020 r. (11:00 – 14:00).

W spotkaniu udział wezmą instytucje otoczenia biznesu z województwa pomorskiego, które są potencjalnymi beneficjentami programu COSME 2014-2020 i Single Market Programme 2021-2027.
Na spotkaniu przedstawione zostaną:

  • ogólnopolskie doświadczenia z realizacji COSME 2014-2020 (przedstawiciel PARP),
  • analiza wykorzystania przez pomorskich beneficjentów środków COSME 2014-2020 (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego),
  • Single Market Programme 2021-2027- rola klastrów w odbudowie gospodarki UE (przedstawiciel Komisji Europejskiej).

Spotkanie uzupełnione będzie 2 panelami, w których wezmą udział przedstawiciele beneficjentów, którzy realizowali projekty, bądź aplikowali o środki w ramach COSME 2014-2020.

PROGRAM SPOTKANIA

Zgłoszenia na webinarium do 15.10.2020 r. (obowiązuje limit: 100 uczestników) poprzez wypełnienie formularza: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4YQdKVeeTrmdqOnltP0HZA

Kontakt w sprawie webinarium programymiedzynarodowe@pomorskie.eu