PARP: Webinar „Umowy o wolnym handlu w UE: z Japonią, Wietnamem i Kanadą”, 26 października 2020 r.

26 października 2020 roku w godz. 11:30 – 13:00 zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA).

Webinarium poprowadzi dr Łukasz Ambroziak – adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym oraz analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Prelegent jest autorem ponad 100 publikacji naukowych – monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

W programie:

  1. Umowy o wolnym handlu UE jako element wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej.
  2. Analiza porównawcza wybranych umów o wolnym handlu UE: z Japonią (EPA), z Wietnamem (EVFTA) oraz z Kanadą (CETA).
  3. Obecny stan współpracy gospodarczej Polski z Japonią, Wietnamem i Kanadą.
  4. Szanse wzmocnienia współpracy gospodarczej polskich podmiotów z podmiotami działającymi na wybranych rynkach.
  5. Umowy o wolnym handlu jako zagrożenie dla polskich podmiotów.

Kiedy?
26 października br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?
Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player, w którym obejrzysz materiał. https://www.youtube.com/embed/xPW_MltfImQ

Organizatorem wydarzenia jest PARP w ramach działań Enterprise Europe Network.

Za: https://www.een.org.pl/component/content/article/64411:nowy-konkurs-w-ramach-programu-cosme-wsparcie-umiedzynarodowienia-klastrow-cluster-go-international