Targi BUDMA 2024: Konwencja „Budownictwo Polska-Ukraina”, 31 stycznia 2024 r., Poznań

Zbliżającemu się Kongresowi Budownictwa Polskiego, po raz drugi w historii wydarzenia towarzyszyć również będzie Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina. Jest to spotkanie przedstawicieli branży budowlanej z Europy, poświęcone wyłącznie problematyce budownictwa w ogólnym planie odbudowy Ukrainy. Konwencja ma na celu omówienie sytuacji ekonomicznej Ukrainy, stanu jej budownictwa i infrastruktury oraz prezentację koncepcji i systemowych zagadnień dotyczących odbudowy Ukrainy.

Jest to już II edycja konwencji, która jest kontynuacją merytorycznej dyskusji nad szansami i zagrożeniami dla polskich firm budowlanych planujących uczestnictwo w powojennej odbudowie Ukrainy. Wśród wielu konferencji i kongresów poświęconych Ukrainie po zakończeniu działań wojennych, to wydarzenie wyróżnia się sprecyzowanym profilem tematycznym, czyli koncentracji na obszarze budownictwa: drogach, kolei, budownictwie energetycznym i środowiskowym, budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, materiałach, maszynach i urządzeniach budowlanych.

Podczas Konwencji, eksperci i prelegenci będą rozmawiać „bez politycznej poprawności” o realnych szansach i zagrożeniach dla polskich firm budowlanych szukających przestrzeni na rynku ukraińskim. Omówione zostaną obostrzenia prawne, problemy wynikające z braku transparentności oraz ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej w Ukrainie. Przedstawią oni również zasady funkcjonowania rynku inwestycji i ich realizacji, problemy rynku pracy w Ukrainie, zasobów materiałowych i maszynowych etc.

Ważnymi aspektami debat będzie nie tylko międzynarodowa konkurencyjność i bariery w dostępie do ukraińskiego rynku budowlanego, ale także źródła finansowania inwestycji i ubezpieczeniowe instrumenty wsparcia rodzimych firm przez polski rząd.

W Konwencji wezmą udział eksperci rynku budownictwa w Polsce i Ukrainie, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej Ukrainy, inwestorzy ukraińscy i międzynarodowi, firmy i organizacje budowlane z Ukrainy oraz polskie instytucje i agendy rządowe wspierające udział Polski w odbudowie Ukrainy.

Konwencja odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Poznań Congress Center na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sprzedaż biletów na wydarzenie ruszy już wkrótce. 

Harmonogram wydarzenia

Godzina 
10:00-10:30Oficjalne otwarcie. Wystąpienia Gości Honorowych reprezentujących Polskę i Ukrainę.
10:30-11:15Geopolityczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współpracy Polski z Ukrainą. Analiza sytuacji ekonomicznej Ukrainy. Podsumowanie dotychczasowej współpracy gospodarczej PL-UA oraz perspektywy realnych zmian.
11:15-12:30I SESJA Ocena dotychczasowej współpracy między Polską i Ukrainą w obszarze budownictwa – przykłady projektów zrealizowanych z sukcesem i barier we współpracy.  Możliwości rozszerzenia współpracy w segmentach zarządzania, projektowania i kompleksowego wykonawstwa inwestycji budowlanych.  Ocena szans na przyspieszenie reformy prawa gospodarczego Ukrainy wpływającego m.in. na inwestowanie i realizowanie inwestycji przez podmioty polskie i zagraniczne. 
12:30-12:45Przerwa kawowa
12:45-14:15II SESJA Analiza szczegółowych potrzeb Ukrainy stricte w obszarze budownictwa i infrastruktury. Czy mamy pełne kompetencje, aby działać w tym sektorze na Ukrainie? Czy warto, czy nas stać i czy mamy zasoby ludzkie, sprzętowe i materiałowe, aby wchodzić na rynek ukraiński? Konkurencja firm zagranicznych wobec polskich firm budowlanych w odbudowie Ukrainy. Zdolność i skłonność polskich podmiotów do tworzenia i uczestnictwa w międzynarodowych konsorcjach.  Analiza korzyści i ryzyka z działalności w Ukrainie w kontekście koniunktury na polskim rynku inwestycji budowlanych i szans ekspansji polskich firm sektora budownictwa na inne rynki europejskie. 
14:15-15:00Przerwa na lunch
15:00-16:30III SESJA Rządowe i systemowe instrumenty wsparcia finansowego dla polskich firm w realizacji celów biznesowych w Ukrainie – granty, kredyty, gwarancje ubezpieczeniowe etc.  Finansowe środki międzynarodowe, w tym m.in. wsparcie z programu Unii Europejskiej „Ukraine Facility” na latach 2024-2028 – możliwość ich pozyskania przez polskich inwestorów firmy.  Koncepcja odbudowy Ukrainy – ocena własnych możliwości Ukrainy, priorytety i ich umiejscowienie w perspektywie krótko- i średnioterminowej.  Konkurencyjność kapitału zagranicznego. Czy jest szansa na pełne partnerstwo Ukrainy i transparentność współpracy z kapitałem międzynarodowym oraz podmiotami z zagranicy, w tym z Polski. 
Ok. 16:30  Podsumowanie i zakończenie obrad konwencji

Za: https://budma.pl/pl/o-wydarzeniu/konwencja-budownictwo-polska-ukraina/