Pomorski Broker Eksportowy: cykl seminariów „Export Professionals” – Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: azjatyckie, Europy Wschodniej i Zachodniej, 26-27 marca 2021 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych szkoleń i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Cykl kończy się pozyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobytą wiedzę.

ZAPISY – https://tiny.pl/rkjps

Gdzie i kiedy:
Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej Clickmeeting.
Zaproszenia wysyłane są do uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

Zakres tematyczny pierwszego seminarium:
Dzień 1. 26.03.2021 r., godzina 9:00 – 15:00

  • 09:00 – 11:00 Wprowadzanie polskich marek na rynki krajów Dalekiego Wschodu: Japonia

Prelegent: Bartosz Rapp

  • 11:30 – 15:00 – Wprowadzanie polskich marek na rynki krajów Europy Wschodniej oraz Azji. Nowy Jedwabny Szlak

Prelegent: Tomasz Tomaszewski

Dzień 2. 27.03.2021 r., godzina 9:00 – 14:00

09:00 – 11:00 – Wprowadzanie polskich marek na rynki krajów Dalekiego Wschodu: Singapur
Prelegent: Rafał Smoliński

11:15 – 14:00 – Wprowadzanie polskich marek na rynki krajów Europy Zachodniej: Francja
Prelegent:  Agnieszka Bonnefoy

Sylwetki prelegentów:

Bartosz Rapp – Od ponad 10 lat aktywnie związany biznesowo z Krajem Wschodzącego Słońca. Przedsiębiorca od lat działający w branży importowo-eksportowej specjalizujący się w międzynarodowym obrocie towarowym. Propagator japońskiej kultury i relacji biznesowych z Dalekim Wschodem. Członek Shokokai – Japońskiej Izby Handlowej. Wielokrotny prelegent na konferencjach poświęconych tematyce biznesu z Japonią. Doradca wielu japońskich firm działających na rynku polskim. Business Development Manager pomagający polskim firmom wejść na rynek japoński.

Tomasz Tomaszewski –
od 20 lat zajmuje się przygotowywaniem firm do wystąpień na targach zagranicznych, a od 15 lat wprowadzaniem firm z Polski, jak również zachodnich na takie rynki jak: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Gruzja oraz Serbia. Organizator ok. 280 branżowych misji gospodarczych, gdzie większość uczestniczących firm uzyskało częściowy zwrot kosztów.

Rafał Smoliński – przedsiębiorca, CEO Wares Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Robotyki Politechniki Gdańskiej. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu firmami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania ich ofert na nowe rynki zagraniczne. Jako Wares, prowadzi jedną z nielicznych polskich firm zajmujących się produkcją własnego sprzętu typu hardware, w ramach której wprowadził swoją ofertę na obszar ekonomiczny ASEAN, w szczególności na rynek singapurski.

Agnieszka Bonnefoy – posiada 15-letnie doświadczenie nabyte we Francji w międzynarodowych korporacjach (APERAM stainless steel, ARCELORMITTAL). Jako ekspert handlu zagranicznego, web-marketing i market intelligence – posiada doświadczenie w negocjacji, realizowaniu transakcji międzynarodowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach eksportowych. Specjalizuje się w przemyśle branżowym na rynku francuskim, w odpowiedzi na potrzeby polskich firm, dokonuje analizy rynku, pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i wspiera rozwój firmy w internacjonalizacji poprzez rozwój sprzedaży eksportowej i promocję kanałami digital.


Szczegółowe informacje:

Donata Strycharczyk
e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl