PIE: Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku [raport]

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opublikował raport „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r.”, w którym zawarto dane o aktywności gospodarczej obywateli Ukrainy w Polsce od marca do września 2022 roku. W powstanie raportu byli zaangażowani m.in. eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Departament Wsparcia Przedsiębiorczości), którzy uczestniczyli w serii badań jakościowych.

Poniżej prezentujemy kluczowe dane z raportu PIE.

W ciągu pierwszego półrocza trwania wojny obywatele Ukrainy przebywający w Polsce założyli w sumie kilkanaście tysięcy firm – 3,6 tysiąca spółek oraz ponad 10 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. 41 procent wszystkich spółek z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w tym czasie w naszym kraju to spółki z kapitałem ukraińskim.

Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że w sumie w Polsce pod koniec września 2022 roku działało 24 tysiące takich spółek, stanowi to kilkunastoprocentowy wzrost, a pod względem liczby stanowią one największą grupę spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce, zostawiając za plecami m.in. spółki niemieckie (10 procent ogółem).

Ponad 1/3 wszystkich zarejestrowanych spółek przypada na dwie branże – budowlaną oraz szeroko rozumianą logistykę i magazynowanie. Ukraińskie firmy najchętniej otwierane są na Mazowszu, gdzie 1/4 z nich ma swoją siedzibę. Warto również zauważyć, że 13 procent podmiotów z Ukrainy działa w branży IT.

O ile w pierwszych miesiącach wojny liczba zakładanych przez Ukraińców firm była niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, o tyle w połowie roku przybrała znacząco na dynamice.

Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie i czy po zakończeniu wojny firmy z kapitałem ukraińskim pozostaną w Polsce, czy raczej przeniosą się do ojczyzny – więcej na ten temat w raporcie.

Źródło: raport „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r.” – Polski Instytut Ekonomiczny

Pliki do pobrania

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83636:ukrainskie-firmy-w-polsce-po-wybuchu-wojny-raport