Rusza szósta, ostatnia edycja Akademii Menadżera Innowacji, nabór do 31 stycznia 2023 r.

Tylko do końca stycznia przedsiębiorcy z mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw mogą zgłaszać chęć  uczestnictwa w kolejnej edycji autorskiego programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), który wspiera rozwój innowacji w firmach od marca 2019 r. Jest o co zabiegać udział w Akademii to kompleksowy program szkoleń i nawet 120 godzin doradztwa z ekspertami i praktykami w zakresie wprowadzania innowacji. VI edycja jest zarazem ostatnią odsłoną programu.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) rusza już po raz szósty. Nowa edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) startuje z nowym rokiem, już 2 stycznia, a chęć uczestnictwa zgłaszać można do końca stycznia 2023 r.

Celem Akademii jest rozwój kompetencji menadżerów i pracowników kluczowych dla wdrażania innowacji w firmach w zakresie zarządzania procesem zmian, by wprowadzanie nowych rozwiązań  postępowało sprawniej i skuteczniej. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji, a w efekcie – na sukces rynkowy polskich firm.

– Innowacje we współczesnym świecie to klucz do rozwoju firmy. Ważnym aspektem w ich wprowadzaniu jest posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wiedzy nt. ich wdrażania. Gdy tego brakuje – z pomocą przychodzi Akademia Menadżera Innowacji. W tym unikatowym programie dostarczamy nie tylko wiedzę, jak zarządzać zmianą, ale skupiamy się na indywidualnych potrzebach firmy – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Do tej pory w programie AMI udział wzięli przedstawiciele blisko 150 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy doceniają zarówno kompleksowość przekazywanej wiedzy, jak również fakt, że mogą pracować z indywidualnie wybranymi doradcami nad wyzwaniami, z którymi przychodzą do programu.

Program dopasowany jest do potrzeb przedsiębiorców z różnych branż, otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

– Akademia Menadżera Innowacji to jeden z bardziej kompleksowych programów szkoleniowo-doradczych dostępnych dla polskich przedsiębiorców. Składa się z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich – szkoleniowa – prowadzona jest zarówno przez teoretyków, jak i praktyków biznesu. To kilkadziesiąt godzin wykładów oraz praktycznych warsztatów. Ta część programu wyposaża firmy w wiedzę, szereg przydatnych narzędzi z powodzeniem stosowanych przez innowatorów, prezentuje rynkowe przykłady oraz studia przypadków. Daje uczestnikom szansę, żeby z wielu perspektyw przyjrzeć się oraz przemyśleć różne aspekty dotyczące wdrażania zmian w organizacji. Druga ścieżka pozwala firmie na indywidualną współpracę z doradcą, dzięki której pozyskaną wiedzę można przełożyć na specyficzne potrzeby i zaplanować zmianę w sposób bezpieczny i efektywny dla organizacji. Poza tymi dwiema ścieżkami jest jeszcze trzeci, równie cenny, aspekt AMI – networking, zarówno z metodykami jak i przedsiębiorcami, biorącymi udział w programie. To świetna okazja wymiany wiedzy, kontaktów oraz nawiązywania relacji, które mają szansę przerodzić się w partnerstwa – mówi Agnieszka Lewandowska, Prezes Zarządu Fundacji Startup School.

– Akademia Menadżera Innowacji to doskonała szansa dla przedsiębiorców na weryfikację procesów zachodzących w ich firmach, określenie obszarów wymagających udoskonalenia, a następnie wdrożenie zmian pozwalających zwiększyć efektywność i poprawić ogólną kondycję jednostki. Innovation Health Check, czyli audyt innowacyjności, który firma przeprowadza wraz z doradcą na samym początku obecności w Programie, to doskonałe narzędzie służące dokonaniu przekrojowej diagnozy, a dzięki temu umożliwiające precyzyjne zaplanowanie wspólnych działań na kolejne miesiące. Programy audytowo-naprawcze typu AMI na rynku kosztują minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym wypadku, dzięki obszernemu dofinansowaniu, firmy skorzystać mogą ze wsparcia branżowych ekspertów wielokrotnie taniej. VI edycja AMI jest ostatnią – warto więc zainteresować się programem i dać szansę swojej firmie na wykonanie istotnego kroku rozwojowego – zaznacza Tomasz Karwowski, Prezes Zarządu Business Supporter i doradca wiodący Akademii Menadżera Innowacji.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata. Wkład wpłacany do części szkoleniowej może zostać odzyskany przez przedsiębiorstwo po zakończeniu edycji, jeżeli firma zdecyduje się na rozliczenie wkładu w wynagrodzeniach zgłoszonych do projektu pracowników – uczestników AMI.

Akademia Menadżera Innowacji realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji o Akademii Menadżera Innowacji znaleźć można na stronie PARP.