Open Innovation Challenge Health Revolution Congress 2024 – spotkania B2B z udziałem hiszpańskich firm, 16-23 maja 2024 r., Barcelona

Zapraszamy do udziału w Open Innovation Challenge Health Revolution Congress 2024, które odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 16-23 maja 2024 r.

Strona wydarzenia: https://health-revolution-congress.b2match.io/

Wydarzenie, w ramach którego odbędą się spotkania b2b i kongres Health Revolution 2024, ma na  celu wsparcie uczestników oferujących cyfrowe technologie i innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w sektorze medycznym w nawiązaniu współpracy z hiszpańskimi partnerami.

W ramach wydarzenia odbędą się rozmowy z hiszpańskimi korporacjami, które poszukują określonych rozwiązań czy innowacji w wybranych obszarach.  Na etapie rejestracji każdy uczestnik wybiera konkretne wyzwanie hiszpańskiej korporacji („corporate challenge”), na które może zaproponować określone rozwiązanie. Korporacje po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami, dokonują wyboru tych uczestników, z którymi chcieliby porozmawiać w trakcie wydarzenia.

Spotkania będą się odbywać:

w Barcelonie – 16 maja 2024 r.,
online – w dniach 21-23 maja 2024 r.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.