Członkostwo w Polsko-Norweskiej Izbie Gospodarczej bezpłatne na czas pandemii

Norwesko-Polska Izba Gospodarcza oferuje wsparcie dla podmiotów i indywidualnych profesjonalistów z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, m.in.:

  • Branża turystyczna (w tym przewodnicy turystyczni).
  • Hotele.
  • Restauracje i catering.
  • Ośrodki treningowe i siłownie.
  • Kluby sportowe.
  • Organizatorzy wydarzeń.
  • Kina, muzea, teatry i artyści.
  • Firmy transportowe.

Polega ono zaoferowaniu bezpłatnego członkostwa w Norwesko-Polskiej Izbie Gospodarczej na czas utrzymującej się pandemii.

Szczegółowe informacje o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Izby.

Izba powstała z inicjatywy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo i od 2011 roku wspiera biznes w nawiązywania kontaktów, uzyskiwaniu informacji i w rozwoju sieci zawodowej między Polską a Norwegią.

Za: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/66174:rozwaz-bezplatne-czlonkostwo-w-polsko-norweskiej-izbie-gospodarczej-na-czas-pandemii