Alimentaria Open Innovation Challenge 2024 – spotkania B2B z hiszpańskimi firmami z sektora rolno-spożywczego poszukującymi rozwiązań technologicznych

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Alimentaria Open Innovation Challenge 2024, które odbędzie się w dniach 19-27 marca 2024 r. w Barcelonie.Wydarzenie organizowane jest w formule hybrydowej, a jego celem jest wsparcie uczestników w nawiązaniu współpracy w zakresie transferu rozwiązań i technologii wykorzystywanych w sektorze rolno-spożywczym oraz sektorach pokrewnych (np. sektor opakowań). W ramach wydarzenia odbędą się rozmowy z firmami hiszpańskimi, które poszukują nowych partnerów biznesowych będących w stanie zaoferować określone rozwiązania. Na etapie rejestracji każdy uczestnik wybiera te wyzwania hiszpańskich korporacji („corporate challenges”), na które może zaproponować konkretne rozwiązanie i które będzie można szczegółowo omówić podczas indywidualnych spotkań.Spotkania będą się odbywać:

  • w dniach 19-20 marca w Barcelonie;w dniach 26-27 marca w formule online.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.Liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny i warunki udziału, znajduje się na stronie wydarzenia: https://alimentaria-open-innovation-challenge.b2match.io/


Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Gruszkowski pawel.gruszkowski@swp.gda.pl