PSSE: Konferencja „Strefa eksportu. Wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej”, 14 czerwca 2023 r.

Pierwsze kroki na nowych kierunkach eksportu, również na rynkach perspektywicznych i nietradycyjnych, działania w zakresie eliminacji barier w handlu i inwestycjach, instrumenty wsparcia w internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także wpływ różnic kulturowych na świat biznesu. Te i inne zagadnienia „eksportowe” zostaną omówione w czasie konferencji: Strefa eksportu. Wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej  14 czerwca 2023 r. w Gdańsku.

To doskonała okazja do spotkania ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i innych instytucji wspierających przedsiębiorców. To także możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie umiędzynarodowienia oraz okazja do wymiany doświadczeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest w załączeniu. Obowiązuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji

Zapisy