Przygotowanie do Funduszy Norweskich – rozmowy B2B i konferencja Unlimited Opportunities in a Circular Economy, 26 września 2018 r., Oslo, Norwegia

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway zapraszamy do udziału w międzynarodowych rozmowach B2B i konferencji dotyczących tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy, tj. recycling, energia odnawialna, wydłużanie żywotności przedmiotów itp.), która odbędzie się 26 września 2018 r., przy okazji odbywającego się w Oslo tygodnia innowacji Oslo Innovation Week.

Oslo Innovation Week 2018
Strona rozmów B2B
Formularz rejestracyjny

Uwaga! Do 20 sierpnia 2018 r. dla firm z Polski zarezerwowanych jest 8 miejsc na rozmowy B2B i 3 na towarzyszącej jej konferencji, dlatego prosimy o możliwie szybkie dokonywanie rejestracji. Po tej dacie dostępność miejsc będzie ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru firm uczestniczących w obu wydarzeniach.

PARP przygotowuje obecnie instrumenty grantowe dla przedsiębiorców działających m.in. w obszarze „zielonych technologii”, w ramach realizacji programu Grantów Norweskich w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” na lata 2014-2021. Planowane jest m.in. wsparcie dla innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na  środowisko. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć zachęcamy do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku.

Ogłoszenie naboru wniosków o granty planowane jest na rok 2019, jednak czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim. Giełda kooperacyjna dla branży circular economy będzie najlepszą okazją do poznania ewentualnych partnerów z Norwegii. To efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Dla uczestników konferencji i rozmów B2B otwartych będzie wiele wydarzeń Oslo Innovation Week. Jest to najważniejsza w Norwegii impreza skupiająca obecnych i przyszłych innowatorów, startupy, menedżerów, inwestorów i ich środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem tego wydarzenia, w którym znajdą się miedzy innymi dyskusje i wykłady:

  • Thinking Bigger – jak zbudować szybko skalowalny biznes;
  • Czy jesteśmy gotowi na krypto-społeczeństwo? – technologia block-chain
  • AR/VR – skróty do lepszego życia
  • …i wiele innych,

a także codzienne imprezy networkingowe, sesje pitchingowe, spotkania z inwestorami i hackathony.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?

Rozmowy B2B skierowane są do przedstawicieli firm i innych podmiotów działających na rzecz szeroko pojętej „circular economy”, definiowanej jako system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.

Uczestniczące firmy powinny być zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach prowadzonego przez PARP programu Grantów Norweskich, w tym  stworzeniem partnerstwa projektowego z firmą norweską. Podmioty norweskie biorące udział w giełdzie kooperacyjnej będą nastawione na szukanie partnerów z Europy środkowo-wschodniej.

KOSZTY

Udział w rozmowach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Oficjalnym językiem spotkań będzie jęz. angielski.

Pomorskich przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z p. Pawłem Gruszkowskim, e-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl, tel. 884 895 822

Dodatkowych informacji ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udziela p. Sylwia Banaszkiewicz, e-mail: sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl