#PomagamUkrainie – potrzebujesz pomocy lub chcesz pomóc? Dowiedz się więcej`

PomagamUkrainie.gov.pl to miejsce, które umożliwia i ułatwia koordynację pomocy humanitarnej. Dzięki temu narzędziu osoby oraz organizacje potrzebujące pomocy, a także osoby zainteresowane jej udzieleniem, dowiedzą się, jak to zrobić. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Przy pomocy formularza dostępnego na stronie, można określić formę pomocy, którą chce się uzyskać. Wśród tych znajdują się m. in.:

  • wsparcie materialne, w tym przekazywanie żywności, chemii, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, łóżek polowych, odzieży, produktów niezbędnych dla dzieci;
  • pomoc związana z udzieleniem miejsca zamieszkania lub schronienia;
  • wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób;
  • wsparcie osobiste w postaci wolontariatu;
  • pomoc psychologiczna;
  • pomoc prawna.

Za koordynację odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.pomagamukrainie.gov.pl/.

Wpłaty na pomoc Ukrainie

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Więcej informacji na stronie.