PARP: zapis webinaru „Promocja marki innowacyjnych MŚP – zasady naboru i oceny wniosków”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców (przedsiębiorstwa MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski do obejrzenia webinaru przybliżającego zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,  Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

Link do zapisu webinaru

Działanie ukierunkowane jest na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie uzyskają projekty innowacyjnych przedsiębiorców przewidujące udział w charakterze wystawcy w targach z listy imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych sektorów gospodarki, na których będą organizowane stoiska narodowe oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na wybranych rynkach.