PARP uruchamia nowy serwis o gospodarce o obiegu zamkniętym!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła nowy serwis poświęcony gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) i ochronie środowiska. Będą tam zamieszczane artykuły oraz informacje dotyczące aktualnych naborów prowadzonych przez PARP oraz planowanych wydarzeń.

Gospodarka o obiegu zamkniętym lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji. GOZ zakłada, że surowce i wyroby pozostają w obiegu tak długo, jak to możliwe. To sprawia, że nasze zapotrzebowanie na surowce naturalne spada, ograniczamy ich wydobywanie, a co za tym idzie – produkujemy mniej odpadów, które są ponownie wykorzystywane do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Cyrkularność stanowi wyzwanie, ponieważ wymaga zmiany myślenia na temat zużywania surowców i innego podejścia do wyrzucania rzeczy. Temu ma sprzyjać nowa inicjatywa Agencji w postaci serwisu poświęconego gospodarce o obiegu zamkniętym. Zapraszamy do jego odwiedzenia!

Przestawienie na gospodarkę obiegu zamkniętego wpisuje się w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. To część wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021­-2017 zaplanowano liczne inicjatywy wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w realizacji tych ważnych aspektów. Potencjalni beneficjenci działań prowadzonych przez PARP otrzymają garść informacji w jednym miejscu. Dowiedzą się, do jakich konkursów mogą zgłaszać się już teraz, a jakie nabory są planowane w przyszłości. Będą mieli dostęp do najświeższych informacji dotyczących terminów składania wniosków, warunków uczestnictwa czy wysokości możliwego dofinansowania.

Obecnie uruchomione nabory to:

  • konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym – jego celem jest popularyzacja w polskiej gospodarce rozwiązań związanych z GOZ – produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych;
  • GOZ – to się opłaca – w obecnym naborze wybierane będą podmioty odpowiedzialne za zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a także przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa dotyczących praktycznych aspektów GOZ;
  • Ścieżka SMART – konkurs rozwija i wzmacniania zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorstw. Pozwala na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

– Każdego roku wzrasta liczba firm, które wdrażają w swojej działalności zasady gospodarki związanej z ponownym wykorzystaniem surowców i produktów tak długo, jak jest to możliwe. To dowód, że na przestrzeni lat polscy przedsiębiorcy uwierzyli, że są w stanie te zmiany skutecznie wprowadzać i nabrali odwagi, by to robić. Jak wynika z raportu opracowanego na zlecenie PARP pt. „W kierunku neutralności klimatycznej”, 35% patentów udzielonych w Polsce w 2021 roku dotyczy wynalazków zaliczonych do dziewięciu dziedzin techniki zbieżnych z rozwojem technologii, mogących wspomagać zieloną transformację przedsiębiorstw. Świadomość rosnących oczekiwań w tym zakresie sprawiła, że kilka miesięcy temu narodził się pomysł, by stworzyć serwis w całości poświęcony tematyce GOZ. To zagadnienie niezwykle istotne zarówno pod kątem prowadzonych przez PARP działań edukacyjnych, jak i inwestycyjnych. Przedsiębiorcy w jednym miejscu otrzymają solidną dawkę wiedzy dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, co umożliwi im dalszy rozwój w tym kierunku – mówi prezes PARP Dariusz Budrowski.

Na nowej stronie PARP zainteresowani znajdą wszelkie informacje na temat tego, czym dokładnie jest GOZ i dlaczego warto wprowadzić zasadę 6R zarówno w swoim biznesie, jak i codziennym życiu. W zakładce „dobre praktyki” przedstawiono mapę Polski, na której sukcesywnie będą dodawane kolejne przedsiębiorstwa, które wdrożyły w swoim biznesie rozwiązania z obszaru GOZ. Ich działania zostały opisane w notatce. Wraz z rozwojem strony systematycznie będą publikowane linki do artykułów i innych materiałów specjalistycznych dotyczących tematyki GOZ. Celem opracowywanych i udostępnianych przez PARP materiałów informacyjnych i szkoleniowych ma być propagowanie idei cyrkularności wśród MŚP, przybliżanie obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie oraz promocja źródeł finansowania inwestycji z obszaru GOZ.

PARP już teraz zaprasza do odwiedzenia nowego serwisu poświęconemu tematyce gospodarki obiegu zamkniętego dostępnej pod linkiem:

www.parp.gov.pl/goz