Akademia Menadżera Innowacji (AMI) – rekrutacja rozpoczęta

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w Akademii Menadżera Innowacji (AMI) – autorskim programie szkoleniowo-doradczym kierowanym do kadry zarządzającej firm, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Rekrutacja trwa tylko do 31 stycznia, a liczba miejsce jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. AMI to dziewięć 2-dniowych zjazdów szkoleniowych (piątki i soboty) realizowanych od 1 marca 2019 r. do 25 października 2019 r. oraz indywidualne doradztwo dla firm realizowane pomiędzy zjazdami.

Akademia Menadżera Innowacji to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pakietu ukierunkowanych działań, które zorientowane są na poprawę efektywności pracy oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwenci Akademii nabędą umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym, w tym generowania innowacji (więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/50395:startuje-akademia-menadzera-innowacji).

Program szkoleniowy oparty został na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check i obejmuje sześć obszarów tematycznych:

  • Kultura innowacyjności
  • Zrozumienie biznesu
  • Strategia
  • Struktura organizacyjna
  • Potencjał i zasoby
  • Procesy

Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli skorzystać ze wsparcia eksperta w jednym z wybranych obszarów tematycznych.

Część doradcza (170 godzin) realizowana będzie indywidualnie w poszczególnych firmach, gdzie uczestnicy pod okiem dedykowanego doradcy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę, czyli rozwiązać konkretne problemy w swoim przedsiębiorstwie.

Na zakończenie programu każde przedsiębiorstwo, we współpracy z dedykowanym doradcą, wypracuje Plan Wdrożenia Zmiany.

Więcej informacji na temat warunków udziału: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji