Zmieniamy się dla Was. Jeszcze więcej treści dla MŚP na portalu een.org.pl

Po blisko 25 latach Biuletyn Euro Info wydawany przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przechodzi do historii, ale wcale się z Wami nie żegnamy! Wręcz przeciwnie. Idziemy z duchem czasu i najnowszymi trendami. Począwszy od 2022 roku zmieniamy formułę działania. Artykuły, które dotychczas wydawaliśmy w ramach Biuletynu, dostępnego w wersji drukowanej i cyfrowej, będziemy publikować wyłącznie na naszym portalu een.org.pl.

Pozwoli nam to z jednej strony na dużo większą elastyczność w opracowywaniu artykułów, z drugiej zaś – być bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Nasz zespół redakcyjny będzie niezmiennie pracował nad  dostarczaniem Wam najbardziej wartościowych treści dotyczących zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Wchodząc na portal znajdziecie informacje dotyczące m.in.:

 • sprzedaży towarów i świadczenia usług na wspólnym rynku UE,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony środowiska,
 • prawa pracy,
 • rozpoczynania działalności gospodarczej,
 • zatrudnienia cudzoziemców,
 • wprowadzania produktów do obrotu, bezpieczeństwa produktów, oznakowania CE
 • podatków i cła,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • własności intelektualnej i przemysłowej,
 • zamówień publicznych.

O Biuletynie

Przez ponad dwie dekady przygotowywaliśmy dla Was artykuły we współpracy z najlepszymi ekspertami ze swoich dziedzin – od 1998 roku w ramach Biuletynu Sieci EURO INFO CENTRES, a dekadę później już pod aktualną nazwą, którą przyjęto po przemianowaniu sieci na Enterprise Europe Network.

Począwszy od pierwszego numeru naszym celem było przybliżenie polskim przedsiębiorcom korzyści wynikających z dołączenia Polski do struktur unijnych. Kiedy ta historyczna chwila nadeszła, skupiliśmy się na poruszeniu najbardziej istotnych tematów dla MŚP związanych z uczestnictwem w UE, w tym na wskazywaniu źródeł unijnego finansowania, a także implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego.

Przed nami kolejna perspektywa finansowa UE na lata 2021-27 i mnóstwo tematów ważnych dla MŚP, które przybliżymy Wam już na łamach portalu. Obiecujemy dostarczyć równie ciekawe i wysokiej jakości treści, co do tej pory.

Przeczytaj ostatni numer Biuletynu Euro Info

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/77342:zmieniamy-sie-dla-was-jeszcze-wiecej-tresci-dla-msp-na-portalu-een-org-pl