„Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 4 czerwca 2020 r.

from to
Scheduled Wpis na blogu Wydarzenia EEN

W imieniu Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firmy DMK Sp. z o.o. zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”.

Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r.

Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma GoToWebinar, godz. 12.00-14.00.

Uczestnicy spotkania poznają:

  • bieżącą sytuację na rynku walutowym oraz ewentualne prognozy,
  • szanse i zagrożenia związane ze zmianami kursów walut,
  • plan działania jaki powinni przeprowadzić chcąc zminimalizować swoje ryzyko kursowe,
  • zasady działania różnych instrumentów finansowych,
  • zasadę działania kontraktu forward na kurs waluty oraz metodę polegająca na stosowaniu kredytu walutowego w rachunku bieżącym. 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP.

Prelegent

Pan Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy DMK . Pan Jacek od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki „Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona!

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 82; kom. 690 980 409; e-mail: anna.wicinska@tarr.org.pl

Załączniki:  PROGRAM

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.