Zapraszamy na „Pomorskie regionalne forum partnerów programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa”, 13 listopada 2019 r., GPNT

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zapraszamy na „Pomorskie regionalne forum partnerów  programu Horyzont 2020 i przyszłego Horyzont Europa”, które odbędzie się dnia 13 listopada br. w Gdańsku.

Regionalne forum partnerów będzie okazją do nawiązania współpracy wśród podmiotów w regionie dla realizacji projektów w obecnej oraz przyszłej perspektywie finansowej po 2020 roku.Podczas spotkania zorganizowane zostaną warsztaty oraz panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Komisji Europejskiej, a także Instytutu Fraunhofera.

Głównym celem spotkania jest poznanie się pomorskich podmiotów zaangażowanych w program Horyzont 2020, prezentacja możliwości programu Horyzont Europa oraz zainicjowanie współpracy w regionie

Program ->

Zapisy ->

Otwarcie spotkania i jego I cześć będzie dotyczyła prezentacji informacji nt. zbliżających się konkursów w ramach programu Horyzont 2020 oraz zebranie informacji o przyszłym programie Horyzont Europa.

Podczas tej części spotkania zaprezentujemy informacje nt.:

– aktywności pomorskich podmiotów w programie H2020;
– kolejnych konkursów w ramach H2020 oraz przyszłości programu Horyzont Europa;
– doświadczeń Centrum  Fraunhofera w H2020;  

Kolejna część będzie dotyczyła dyskusji tematycznych –  warsztatowych w 5 salach (ustawienie w U) z konkretnym moderatorem w zakresie tych samych zagadnień związanych z udziałem w programie H2020, z głównym udziałem doświadczonych projektodawców w salach FGH,D. Część druga zakończy się podsumowaniem spotkań tematycznych – warsztatowych przez każdego z moderatorów.

Ostatnia część będzie dotyczyła dyskusji ukierunkowanej na nowych uczestników chcących złożyć projekt w sali ABC z konkretnymi doświadczonymi projektodawcami z zakresu – nauka, MŚP, powiązania biznes z nauką (m.in. z udziałem dużych firm), punkt informacyjny H2020 dla MŚP, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Dodatkowe informacje
Sylwia Bryła, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, email: s.bryla@pomorskie.eu