Wykorzystanie oraz ochrona wód morskich i śródlądowych – spotkania B2B w celu nawiązania partnerstw projektowych do Grantów Norweskich, 21-22 maja 2019 r., Ålesund, Norwegia

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway zapraszamy do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji dla firm działających w branżach związanych z wykorzystaniem i ochroną wód (blue technologies), w tym w:

 • przemyśle morskim, portowym,
 • turystyce,
 • biotechnologiach opartych o zasoby morskie,
 • technologiach ochrony środowiska mających zastosowanie do wód morskich i śródlądowych,
 • technologiach związanych z „zieloną” energetyką.

Wydarzenie organizowane jest w miejscowości Ålesund, położonej nad fiordem na południu Norwegii, jednym z głównych ośrodków gospodarczych i naukowych branży morskiej w tym kraju.

PARP ogłosi w drugiej połowie 2019 r. konkursy grantowe w ramach realizacji programu Grantów Norweskich w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” na lata 2014-2021. Planowane jest m.in. wsparcie dla opracowania i wprowadzania  innowacji produktowych lub procesowych w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć zachęcamy do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku. Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.

Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim, dlatego zachęcamy do udziału w giełdzie kooperacyjnej firmy, które współpracują już z Norwegią lub mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z podmiotem norweskim. Spotkania b2b są najlepszą okazją do poznania partnerów z Norwegii. To efektywny, tani i wygodny sposób na przedstawienie się wielu potencjalnym partnerom biznesowym w jednym miejscu i czasie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?

Uczestniczące firmy powinny być zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach prowadzonego przez PARP programu Grantów Norweskich, w tym stworzeniem partnerstwa projektowego z podmiotem norweskim – firmą, organizacją, bądź jednostką naukową. Podmioty norweskie biorące udział w giełdzie kooperacyjnej będą nastawione na szukanie partnerów z Europy środkowo-wschodniej. Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski od co najmniej roku (zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy), które w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 600 tys. złotych.

Uwaga! Giełda kooperacyjna w Ålesund przeznaczona jest jedynie dla firm posiadających (pomysł na) projekt, który może być realizowany we współpracy z partnerem norweskim. Spotkania nie są przeznaczone dla firm szukających klientów na rynku norweskim.

JAK TO DZIAŁA?

 • Uczestnicy opisują krótko potencjalny projekt grantowy oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego w formularzu rejestracyjnym on-line. Treść formularza podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów;
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
 • 22 maja 2019 r. przy ponumerowanych stolikach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych spotkań po 20 minut każde.

KOSZTY

Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

 Uczestnikom  przysługuje:

 • Wpis do internetowego katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
 • Indywidualny harmonogram spotkań,
 • Możliwość odbycia wizyty w nowoczesnym Norwegian Maritime Competence Center po zakończeniu spotkań b2b,
 • Udział w branżowym wydarzeniu networkingowym (z poczęstunkiem) w przeddzień giełdy kooperacyjnej, tj. 21 maja w godz. 18.00-21.30 – polecamy wykorzystanie tej nieformalnej okazji do nawiązywania kontaktów i prowadzenia dłuższych rozmów biznesowych,
 • Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy,
 • Poczęstunek (lunch) w dniu organizacji giełdy kooperacyjnej.

Oficjalnym językiem spotkań będzie jęz. angielski.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://blue-growth-matchmaking.b2match.io/, na której znajduje się także program imprezy.

Uwaga! W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru firm uczestniczących w wydarzeniu.

Dodatkowych informacji udziela p. Paweł Gruszkowski, e-mail pawel.gruszkowski@swp.gda.pl, tel. +48 600 421 420