Webinarium: nowa propozycja KE dotyczący ochrony oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe i rzemieślnicze, 24 października 2022 r.

W imieniu Urzędu Patentowego RP zapraszamy serdecznie na webinarium „Nowa propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ochrony oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe i rzemieślnicze”, które odbędzie się w dniu 24 października 2022 r. o godz. 13:00. Webinarium poprowadzą Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych – Małgorzata Szymańska-Rybak oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Anna Dachowska.

W kwietniu 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych.

UE dysponuje szczególną ochroną oznaczeń geograficznych dla win, napojów spirytusowych oraz innych produktów rolnych i środków spożywczych. Do tej pory nie istniał jednak ogólnounijny mechanizm ochrony cech charakterystycznych przypisywanych szczególnym lokalnym umiejętnościom i tradycjom związanym z innymi produktami, takimi jak produkty rzemieślnicze i przemysłowe, takie jak ceramika, wyroby szklane, odzież, koronki, biżuteria, meble i noże. Wśród chronionych w ten sposób produktów może znaleźć się m.in. ceramika z Bolesławca, szkło Krośnieńskie, koronki z Koniakowa, szkło z Murano, itd. Podstawę tych ram mają stanowić oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą.

Propozycja ma umożliwić producentom – analogicznie do systemu oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i spożywczych – ochronę wyrobów rzemieślniczych i produktów przemysłowych w kontekście ich pochodzenia oraz związanych z nimi tradycyjnych umiejętności, i to zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W dniu emisji ekran z transmisją będzie ogólnodostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego.