Webinar: „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o finansowanie badań i innowacji w programie HORYZONT EUROPA”, 7 kwietnia 2022 r.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na Politechnice Gdańskiej, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na szkolenie pt. “Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o finansowanie badań i innowacji w programie HORYZONT EUROPA”, które odbędzie się on-line w dniu 7 kwietnia  br. w godzinach 10:00 do 12:30.

Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla przedsiębiorców w programie HORYZONT EUROPA. Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla przedsiębiorstw w programie HORYZONT EUROPA oraz zaprezentowanie konkursu EIC Accelerator.

Dodatkowo dowiedzą się Państwo również jakie wsparcie innowacyjnym MŚP oferuje Pomorski Ośrodek Enterprise Europe Network  przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku. Broker Innowacji z Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przedstawi komplementarne źródła finansowania dla MŚP z funduszy unijnych zarządzanych centralnie i określi zakres pomocy oferowanej przedsiębiorstwom realizującym innowacyjne projekty.

–> ZAPISY <–
                                                                         PROGRAM SPOTKANIA 

 7 kwietnia / 10:00-12:30
 ONLINE
10:00
I
11:00
Horyzont EUROPA – zasady i możliwości udziału dla przedsiębiorstw EIC Accelerator w programie Horyzont EUROPA – zasady aplikowania oraz przygotowania wniosków

Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna, Politechnika Gdańska
11:00
I
11:20 

Kompleksowe wsparcie innowacyjnych MŚP na arenie międzynarodowej – projekt Enterprise Europe Network.
Paweł Gruszkowski, Enterprise Europe Network, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Gdańsk
11:20
I
11:50  
Wsparcie Brokera Innowacji ARP Projekt SPEKTRUM Pomorski System świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP – Justyna Janczak, Punkt Informacyjny w Gdańsku,  Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
11:50
I
12:30 
Pytania i odpowiedzi