Cyfrowa Europa potrzebuje cyfrowych umiejętności

Plakat pod tytułem Cyfrowa Europa potrzebuje cyfrowych umiejętności

Technologie cyfrowe zmieniają nasz świat, zmieniają podejście do nauki, pracy, codzienności Silna gospodarka cyfrowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju innowacji, wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności. Rozpowszechnianie treści cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie. Coraz większe zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmienia strukturę zatrudnienia, prowadząc do automatyzacji „rutynowych” zadań oraz tworzenia nowych i różnych […]

Czytaj dalej