Szkolenie „Niedozwolone postanowienia umowne”

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza na szkolenie poświęcone niedozwolonym klauzulom umownym, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów walutowych

Szkolenie odbędzie się 13 września 2017 roku i skierowane jest do przedsiębiorców i konsumentów. Podczas szkolenia omawiane będą przykłady niedozwolonych postanowień, w tym w umowach kredytowych, zwłaszcza w kontekście tzw. „kredytów walutowych”. Podczas spotkania omówione zostaną również orzeczenia sądów w tym zakresie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Dlaczego warto?:

Podczas szkolenia w jasny i przystępny sposób wyjaśnimy:

  • jakie są granice swobody umów,
  • kiedy zachodzi nieważność całej umowy, a kiedy nie wiążą jedynie poszczególne postanowienia umowne,
  • czym są wzorce umów i jak je stosować,
  • jakie postanowienia znajdują się we wzorach umów,
  • czy stosowanie wzorców umownych wymaga zgody konsumenta,
  • jakie są skutki stosowania wzorców umownych,
  • jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy, który korzysta ze wzorców umownych,
  • jak przebiega kontrola niedozwolonych postanowień umownych w sprawach indywidualnych,
  • na czym polega postępowanie w sprawie uznania klauzuli umownej za niedozwoloną.
  • przeanalizujemy przykłady niedozwolonych postanowień umownych w tzw. kredytach frankowych oraz konsekwencje pojawienia się niedozwolonych postanowień w umowach

 

Program:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 – 12:00 – Niedozwolone postanowienia umowne
– Umowa a wzorzec umowy
– Skutki stosowania niedozwolonych postanowień umownych
– Kontrola niedozwolonych postanowień umownych
12:00 – 12:10 Przerwa kawowa

 

12:15 – 14:00  – Przykłady niedozwolonych postanowień umownych w umowach kredytowych
– Kredyty „walutowe”  – cechy umowy kredytowej i   specyfika postanowień umownych
– Omówienie aktualnego orzecznictwa

Szkolenie poprowadzi:

Anna Kujaszewska
Adwokat, absolwentka Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych oraz w sprawach z zakresu prawa medycznego i rodzinnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych.

Kiedy i gdzie?:

Szkolenie odbędzie się 13 września 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia.

Budynek IV, Sala F 0.02

Zgłoszenia i kontakt:

Wstęp wolny, aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się na stronie: postanowieniaumowne.evenea.pl 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji udziela:
Paweł Gruszkowski
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
Tel.: 884 895 822