Spotkanie „Możliwości finansowania dla MŚP w programie HORYZONT 2020”, 27 czerwca 2019, Gdańsk, ARP

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na szkolenie pt. „Możliwości finansowania badań i innowacji dla MŚP w programie HORYZONT 2020”, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku.

Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w programie ramowym UE Horyzont 2020. Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w programie Horyzont 2020 oraz zaprezentowanie preferencyjnych konkursów dla MŚP w Horyzoncie 2020, w tym konkursu w ramach Pilotażu Akceleratora EIC (EIC ACCELERATOR PILOT). Dowiedzą się Państwo również jakie wsparcie innowacyjnym MŚP oferuje Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Gdańsk. Na spotkaniu doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy z programu Horyzont 2020, podzieli się przedstawiciel firmy FIDO VOICE Sp. z o.o.,  laureat konkursu Instrument MŚP.

Formularz rejestracyjny (na dole strony)

Szkolenie poprowadzą Eksperci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”.

PROGRAM

Miejsce: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D (Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six, 12 piętro) 80-309 Gdańsk

Więcej informacji na temat programu spotkania:
Magdalena Urbanowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, tel. +48 58 348 66 48, magurban@pg.edu.pl