Spotkanie informacyjne „Możliwości finansowania dla MŚP w programie Horyzont 2020”, 22.06.2018 r., Gdańsk

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na spotkanie poświęcone możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w programie ramowym UE Horyzont 2020.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w programie Horyzont 2020 oraz zaprezentowanie preferencyjnych konkursów dla MŚP w Horyzoncie 2020, w tym Instrument MSP. Ponadto na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak przygotować dobry biznes plan oraz poznać doświadczenia firmy, która pozyskała projekt w programie Horyzont 2020.

Program spotkania

Formularz zapisów (na dole strony)

Instrument MSP jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę, które planują wdrożyć je na rynek. Oferowana pomoc ma umożliwić im skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez:

  • weryfikację komercyjną i technologiczną; grant pokrywający od 70% do 100% kosztów (faza I – studium wykonalności),
  • doprowadzenie do momentu gotowości do wdrożenia; grant pokrywający od 70% do 100% kosztów (faza II – realizacja),
  • bezpłatną opiekę ekspertów, mentoring i networking (faza III – coaching i komercjalizacja).

Instrument MŚP jest częścią największego na świecie wdrażanego przez Komisję Europejską programu ramowego Horyzont 2020 promującego współpracę nauki z przemysłem (badania i innowacje) i wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz przedstawiciel Firmy SESCOM S.A.

Termin spotkania: 
22 czerwca 2018r.

Miejsce: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D (Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six, 12 piętro) 80-309 Gdańsk

Więcej informacji na temat programu spotkania:
Magdalena Urbanowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, tel. +48 58 348 66 48, magurban@pg.edu.pl