Spotkania B2B „Nuclear Physics Innovation” i warsztaty “Nuclear Physics and Technology Coaction”, 11-12 października 2018 r., Warszawa

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network z Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na spotkanie brokerskie „Nuclear Physics Innovation” i warsztaty “Nuclear Physics and Technology Coaction”. 11-12 października 2018 r., Warszawa 

Nuclear Physic Innovation Brokerage Event (https://nupinno.b2match.io/)

Wydarzenie jest adresowane do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów, przedsiębiorstw z takich dziedzin jak fizyka, biologia, chemia, elektronika, energia, medycyna, materiały, aeronautyka, IT, sprzęt i narzędzia badawcze. Spotkania brokerskie mają na celu intensyfikację procesu transferu technologii, współpracy badawczo-rozwojowej, zapoznaniu się z ofertą przedsiębiorstw w obszarze sprzętu i usług.

Spotkania B2B będą dotyczyły następujących obszarów:
• Medycyna
• Radiofarmaceutyki
• Detektory i oprzyrządowanie
• Nowe instrumenty na potrzeby przemysłu kosmicznego
• Obliczenia i technologie informatyczne (zastosowania „Big Data” , „Data Science”, analiza danych)
• Technologie energetyczne i środowiskowe
• Promieniowanie
• Lasery
• Numeryczne obrabiarki i druk 3D – usługi
• Metalurgia
• Badania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, sieci innowacji, transfer technologii

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie, w Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wydarzenia brokerskiego będzie okazja do zaprezentowania produktów, usług, osiągnięć badawczych podczas warsztatów. Każdy naukowiec lub reprezentant firmy będzie miał ok. 20 minut na prezentację podczas warsztatów.

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.
Rejestracja pod linkiem: https://nupinno.b2match.io/signup

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr Tomasz Krawczyk Uniwersytet Warszawski
tel.: (+48) 22 55 27 606 e-mail: tj.krawczyk@uw.edu.pl