Seminarium „Zmiany w prawie konsumenckim w Polsce i UE”, 23.04.2018 r., PPNT, Gdynia

Scheduled Wpis na blogu
aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, budynek IV Map

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium dotyczącym wybranych zagadnień związanych z prawem konsumenckim w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia wyjaśnimy kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość, a kiedy poza lokalem przedsiębiorstwa, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość, czy rzeczy używane podlegają reklamacji, czy towar zakupiony na raty podczas prezentacji można zwrócić, czy przedsiębiorca, podobnie jak konsument, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, czym różni się rękojmia od gwarancji, jakie prawa przysługują konsumentom kupującym towar przez internet w innym państwie UE, kiedy biuro turystyczne może jednostronnie zmienić treść umowy, kiedy można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, w jakim czasie można reklamować usługę turystyczną oraz jakie kruczki kryją się w umowach z biurami podróży.

Zapisy https://prawokonsumenckie2018.evenea.pl

Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 12:00 · Prawa konsumenta w przypadku zakupów na odległość (np. Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa
· Rękojmia a gwarancja – co się bardziej opłaca?
· Zwroty – obowiązek czy dobra wola sprzedawcy?
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 14:00 · Przykłady postępowań z tytułu gwarancji i rękojmi (sprzedaż rzeczy ruchomych oraz nieruchomości)
· Prawa konsumentów w relacjach z biurami podróży, uprawnienia konsumenta w przypadku źle zrealizowanej usługi turystycznej.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Kujaszewska, adwokat, ekspert merytoryczny Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, medycznym. Doradza zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Jest autorką wielu publikacji m.in. z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego. Prowadzi szkolenia dla trójmiejskich przedsiębiorców i konsumentów. Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Kiedy i gdzie?

Seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, Sala F 0.17

Szczegółowe informacje:

Paweł Gruszkowski
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
Tel.: 884 895 822