Seminarium „RODO po roku. Doświadczenia związane z wdrażaniem i stosowaniem przepisów RODO w Polsce”, 18.06.2019, Gdańsk

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym seminarium „RODO po roku. Doświadczenia związane z wdrażaniem i stosowaniem przepisów RODO w Polsce”, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Rejestracja na stronie https://rodogpnt.evenea.pl

Podczas spotkania podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami, związanymi z funkcjonowaniem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wprowadzonych 25 maja 2018. Skupimy się na takich zagadnieniach, jak problemy związane z wdrażaniem przepisów RODO, wyzwania stojące przed administratorami danych, teoretyczne i praktyczne aspekty kontroli UODO i ich konsekwencje oraz procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.

Program seminarium:
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników

09.30 – 13.30 Seminarium

13.30 – 14.00 Konsultacje z prelegentem


Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

1. Obowiązki administratorów danych osobowych w pigułce.
2. Stopień wdrożenia RODO przez podmioty w Polsce.
3. Jakie kwestie powodują najwięcej trudności w ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców i administrację? 
4. Kontrole UODO – plan na 2019 – kto jest „na celowniku”?
5. Uczmy się na cudzych błędach – kary RODO w Unii Europejskiej i w Polsce. Za co nakładano dotychczas kary i w jakiej wysokości?
6. Naruszenia ochrony danych i skargi złożone do UODO.
7. Kilka uwag praktycznych związanych ze zgłaszaniem naruszenia ochrony danych osobowych.

Seminarium poprowadzi pan Sławomir Rzepecki – Biuro Doradczo Usługowe „OIN” w Bydgoszczy:
• ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu ochrony informacji
niejawnych,
• certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji,
• certyfikowany Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji,
• ochrona danych osobowych – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
(ukończone studia podyplomowe).

Kiedy i gdzie?:
Seminarium odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w sali nr 002 w budynku B w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym – ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk