Seminarium „RODO czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych”, 15.03.2018, PPNT, Gdynia

Scheduled

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „RODO czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych z perspektywy przedsiębiorców”, które odbędzie się 15 marca 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się czym jest Rozporządzenie dot. Ochrony Danych Osobowych i jak dobrze przygotować swoją firmę do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać już 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisyhttps://rodoeen.evenea.pl

Wydarzenie na FBhttps://www.facebook.com/events/1784091845227696/

Program seminarium:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 13.30 Seminarium
13.30 – 14.00 Konsultacje z prelegentem

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Zasady ochrony danych osobowych do maja 2018 i po wejściu w życie RODO.
 2. Dlaczego uchwalono RODO i czy było to konieczne?
 3. Podstawowe zmiany jakie wprowadzi RODO.
 4. Jak Polska oraz polscy przedsiębiorcy przygotowują się do RODO?
 5. Nowe pojęcia i definicje.
 6. Kto obecnie w podmiocie odpowiada za ochronę danych i czy RODO to zmieni?
 7. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe?
 8. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 9. Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezbędny oraz czy automatycznie zostanie on Inspektorem Ochrony Danych?
 10. Jakie wymagania musi spełniać Inspektor Ochrony Danych – kiedy można, a kiedy trzeba będzie go powołać?
 11. Co to są środki techniczne i organizacyjne?
 12. Dokumentacja i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 13. Współpraca z organem nadzorczym.
 14. Sankcje finansowe i karne za łamanie przepisów RODO.
 15. Jak sprawdzić, czy nasz podmiot jest gotowy na RODO – mapa drogowa.

Prowadzący

Seminarium poprowadzi pan Sławomir Rzepecki – Biuro Doradczo Usługowe „OIN” w Bydgoszczy:

 • ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji,
 • certyfikowany Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • ochrona danych osobowych – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ukończone studia podyplomowe).

Kiedy i gdzie?

Seminarium odbędzie się 15 marca 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia. Budynek IV, Sala F 0.02.

Szczegółowe informacje:

Paweł Gruszkowski
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
Tel.: 884 895 822