Seminarium „Ochrona dóbr osobistych w Internecie i nie tylko według prawa UE”, 11 września 2018 r., Gdańsk

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i innych zainteresowanych do udziału w bezpłatnym seminarium dotyczącym wybranych zagadnień związanych z ochroną dóbr osobistych w Internecie w świetle prawa Unii Europejskiej.

Postęp techniczny oraz poczucie anonimowości sprzyjają intensyfikacji naruszeń w sferze dóbr osobistych. „Hejterskie komentarze”, podawanie nieprawdziwych informacji o konkurencyjnej firmie czy publikowanie zdjęć innych osób bez ich zgody to tylko niektóre przejawy naruszeń.

Podczas spotkania wyjaśnimy czym są dobra osobiste, jakie warunki muszą zaistnieć, aby móc dochodzić ich ochrony oraz jaki zakres ochrony przewidują przepisy. Podamy przykłady spraw poruszających kwestie odpowiedzialności osób bezpośrednio naruszających dobra osobiste, jak i kwestie odpowiedzialności administratorów portali internetowych. Odwołamy się do aktualnego orzecznictwa  sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z naruszeniami dóbr osobistych w Internecie.

Zapisy przez stronę https://dobraosobiste.evenea.pl


Program:

9:00 – 9:30 Rejestracja

9:30 – 11:00

  1. Dobra osobiste – czym są, jakie wyróżniamy;
  2. Dobra osobiste osób fizycznych i prawnych (w tym spółek);
  3. Wizerunek;

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30  – 13:30

  1. Naruszenie dóbr osobistych – formy naruszeń;
  2. Internet, prasa, portale społecznościowe, nieprawdziwe komentarze;
  3. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych – cywilne i karne aspekty ochrony;
  4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – kto odpowiada za naruszenie;
  5. Analiza orzeczeń;

Prowadząca:
Anna Kujaszewska
, adwokat, ekspert merytoryczny Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, medycznym. Doradza zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Jest autorką wielu publikacji m.in. z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego.

Kiedy i gdzie?
Seminarium odbędzie się 11 września 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, ul. Piekarnicza 12a, Gdańsk, II piętro

Szczegółowe informacje:
Paweł Gruszkowski
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl