Rozpoczynamy kampanię promocyjną programu HORYZONT 2020 w woj. pomorskim #PomorskiHoryzont

#PomorskiHoryzont to kampania Województwa Pomorskiego ukazująca efekty projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 z programu ramowego UE Horyzont 2020.

Celem kampanii jest pokazanie jak innowacyjne i przełomowe działania są realizowane na Pomorzu ze środków programu Horyzont 2020.

Jako pierwszy prezentujemy film promocyjny, który dotyczy obszaru zdrowie, dostępny  pod linkiem: https://youtu.be/UBERCp2uteQ

Do końca czerwca 2021, co dwa tygodnie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego będzie prezentował kolejne projekty realizujące działania w obszarach:  zaawansowane technologie, energia – klimat – środowisko, transport – mobilność, wyzwania społeczne.

Zapraszamy do śledzenia strony www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Informacje o kampanii #PomorskiHoryzont znajdują się na stronie: https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/rozpoczynamy-kampanie-promocyjna-programu-h2020-w-woj-pomorskim-pomorskihoryzont

Partnerami zaangażowanymi w przygotowanie kampanii są: Agencja Rozwoju Pomorza, Enterprise Europe Network Pomorskie przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w UE” (Biuro Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli).

Wszystkich Państwa zachęcamy do ubiegania się o środki z nowego,  już uruchomionego programu  ramowego UE HORYZONT EUROPA na lata 2021-2027, którego całkowity budżet  wyniesie 95,5 mld euro.