Rozmowy B2B „Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia”, 11 lutego 2021 r.

Inspirująca część konferencyjna oraz ukierunkowane rozmowy biznesowe stanowią idealną okazję do zdobycia nowej wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


Udział bezpłatny, rejestracja otwarta do 10 lutego 2021 r.

Link do strony wydarzenia

To polsko-niemieckie wydarzenie skierowane jest do firm, instytucji, ośrodków badawczych, szpitali, informatyków i dostawców rozwiązań w całym łańcuchu sektora ochrony zdrowia. Stanowi ono nieskomplikowaną platformę do wymiany poglądów na temat obecnej i przyszłej sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej w obu krajach oraz szans i wyzwań.

W ciągu ostatnich lat cyfryzacja systemu opieki zdrowotnej oraz dziedzin z nim powiązanych stała się tematem w agendach przedsiębiorstw i państwa. Oba kraje – Polska i Niemcy – posiadają obszary charakteryzujące się zdecentralizowaną i nieefektywną infrastrukturą medyczną. Pandemia COVID-19 sprawiła, że problemy obu systemów opieki zdrowotnej stały się oczywiste, ale również stworzyła bezprecedensową szansę na poprawę, innowacje i współpracę transgraniczną.

Niniejsze wydarzenie składa się z części konferencyjnej oraz części poświęconej na rozmowy B2B. Konferencja pozwoli na zapoznanie się z aktualną sytuacją sektora ochrony zdrowia w Polsce i Brandenburgii. Doświadczeni prelegenci przedstawią wyzwania, możliwości oraz polityczne i społeczne ramy tego obszaru działalności. Firmy z obu krajów zaprezentują potencjalne rozwiązania. Wydarzenie matchmakingowe przeznaczone jest dla firm. W ramach z góry zaaranżowanych 20-minutowych spotkań potencjalni partnerzy będą mieli możliwość wzajemnego poznania się i podjęcia rozmów.

Wydarzenie to przeznaczone jest dla następujących obszarów działalności:

 • laboratoria medyczne i technologie
 • optometrycy, kręgarze, dentyści, ratownicy medyczni, farmaceuci
 • producenci i dostawcy sprzętu medycznego
 • użytkownicy końcowi: szpitale, gabinety lekarskie, lekarze itp.
 • przedstawiciele interesariuszy regionalnych i krajowych
 • specjaliści branży IT i aplikacje teleinformatyczne
 • Start-upy
 • naukowcy/badania i rozwój
 • kasy chorych i podobne instytucje

Wirtualna giełda kooperacji oferuje następujące korzyści dla uczestników:

 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi i dostawcami
  rozwiązań i technologii biznesowych z Polski i Brandenburgii
 • omówienie możliwości współpracy w ramach wirtualnych spotkań w nieformalnej atmosferze
 • nawiązywanie transgranicznych kontaktów w celu nawiązania długoterminowych stosunków handlowych
 • znalezienie nowych partnerów do projektów badawczych

Jakie korzyści możecie Państwo mieć z tego wydarzenia?

 • publikacja i prezentacja swoich produktów, projektów, usług lub potrzeb biznesowych dla innych uczestników wydarzenia
 • zainicjowanie i zorganizowanie obiecujących, zaplanowanych wcześniej spotkań w ramach giełdy kooperacyjnej
 • wytyczenie nowych ścieżek i nawiązanie nowych kontaktów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów
 • bycie o krok dalej w stosunku do konkurencji, będąc obecnym i widocznym w trakcie wydarzenia
 • zdobycie informacji o najnowszych trendach

Szczegółowych informacji udziela Paweł Gruszkowski,
e-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl lub tel. 600 421 420