Przewodnik po finansowaniu turystyki przez UE

W niniejszym internetowym przewodniku podkreślono szeroki zakres programów finansowania finansowanych z nowego budżetu, wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i Next Generation EU. Dzięki tym zasobom i przewodnikowi wspieramy dążenie do bardziej cyfrowej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu UE.

Przewodnik pomoże Ci znaleźć odpowiednie finansowanie. Zawiera on linki do odpowiednich stron internetowych dotyczących programów UE, na których znajdują się najnowsze osiągnięcia (takie jak roczne programy prac lub zaproszenie do składania wniosków) oraz dalsze szczegóły dotyczące poszczególnych programów. W celu uzyskania inspiracji można również zapoznać się z konkretnymi przykładami projektów finansowanych z poprzednich programów UE.

Link do przewodnika:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en?etrans=pl