Program BlueInvest Readiness Assistance dla firm MŚP działających w sektorze niebieskiej gospodarki – przyjmowanie wniosków do 30 lipca 2021 r.

Program BlueInvest Readiness Assistance jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale oraz MŚP posiadających innowacyjne i zrównoważone produkty oraz rozwiązania dla niebieskiej gospodarki.

W 8. edycji konkursu wyłonionych zostanie do 200 firm, które w ramach programu otrzymają indywidulany coaching, przygotowany zgodnie z ich potrzebami.

W ramach 3-miesięcznego programu każdy uczestnik będzie współpracował z trenerem biznesowym. Indywidualne sesje coachingowe będą prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Dodatkowo, uczestnicy programu będą mogli wziąć udział w sesjach networkingowych i matchmakingowych b2b organizowanych podczas wydarzeń BlueInvest.

Kryteria udziału:

Aby wziąć udział w programie startup musi spełniać poniżesz kryteria:

  • Działać w branży Blue Economy,
  • Być zarejestrowanym i mieć siedzibę w Unii Europejskiej,
  • Pakiet większościowy akcji firmy musi być w rękach obywateli UE.

Kryteria wyboru:

We wniosku oceniane będą następujące elementy:

  • Potencjał rynkowy,
  • Potencjał inwestycyjny,
  • Wpływ na środowisko i trwałość rozwiązania;
  • Innowacyjność produktu / rozwiązania.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 lipca 2021 r. poprzez generator wniosków.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: blue-invest@lu.pwc.com (po angielsku)

Za: https://www.een.org.pl/component/content/article/72251:startupie-jesli-dzialasz-w-sektorze-blue-economy-to-ten-konkurs-jest-dla-ciebie