prawo

PRAWO – List intencyjny

Na pytania prawne, w tym z zakresu prawa UE i tarczy antykryzysowej, odpowiada mec. Anna Kujaszewska. Pytania prosimy kierować na adres mailowy een@swp.gda.pl

Szukając definicji listu intencyjnego, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,   znajdujemy sformułowania określające zasadnicze funkcje i cechy dokumentu. List intencyjny, jak sugeruje jego nazwa, wyraża intencję dotyczącą przyszłych działań, zazwyczaj intencję zawarcia w przyszłości umowy.

W polskim porządku prawnym nie ma przepisów regulujących instytucję listu intencyjnego.

Jak się podkreśla w orzecznictwie, list intencyjny obejmujący oświadczenia obu stron, z reguły wyraża jedynie wolę zawarcia umowy w przyszłości, po negocjacjach (Wyrok SN z 6 października 2011 roku w sprawie V CSK 425/10). Oznacza to, że zazwyczaj list intencyjny ma charakter niewiążący. Słowo zazwyczaj ma tu znaczenie.

Czytając internetowe opracowania na temat listu intencyjnego można się natknąć na informacje, że list intencyjny w żaden sposób nie wiąże stron podpisujących list intencyjny. Takie podejście jest zbyt daleko idące i może przysporzyć sporo problemów. List intencyjny zazwyczaj ogranicza się do określenia sposobu dalszej współpracy, wówczas stanowi typowe przedkontraktowe porozumienie, niepozbawione doniosłości prawnej. Treść konkretnego listu intencyjnego może jednak doprowadzić do wniosku o wiążącym charakterze jego postanowień. Może się zdarzyć, że strona tak sformułuje list intencyjny, że w rzeczywistości będzie on ofertą, którą druga strona może przyjąć.

Przepisy dotyczące zasad wykładni oświadczeń woli przewidują, że o treści obowiązków stron decyduje nie tyle nazwa dokumentu, co zawarte w nim postanowienia. Dlatego, aby podkreślić niewiążący lub wiążący charakter konkretnego listu, warto to zaznaczyć w dokumencie.

Co więcej, to że list intencyjny nie jest uregulowany w polskim prawie, nie oznacza że w innych porządkach prawnych również nie jest uregulowany. W wypadku listów międzynarodowych zawsze warto zweryfikować stan prawny dla konkretnego listu.

mec. Anna Kujaszewska – adwokat z doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców i osób prywatnych. Dzięki wykształceniu ekonomicznemu i prawnemu doskonale rozumie przedsiębiorców i zna ich punkt widzenia. Prowadzi własną kancelarię, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, karnym i medycznym. Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, konsumentów. Autorka publikacji z zakresu prawa.