Poszukujesz informacji o zagranicznych rynkach? Sprawdź portal Access2Markets

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przygotował film instruktażowy dotyczący funkcjonalności portalu Access2Markets.

Portal Acces2Markets został uruchomiony przez Dyrekcję do spraw handlu Komisji Europejskiej, powstał z myślą o unijnych firmach z sektora MŚP, które chcą poszerzyć zasięg sprzedaży swoich produktów lub usług o nowe rynki zagraniczne lub są zainteresowane sprowadzaniem towarów z zagranicy.

Na portalu przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje dotyczące eksportu jaki i importu towarów i usług, zarówno do krajów Unii Europejskiej, jaki i poza Unię.

Access2Markets zawiera także informacje na temat:

  • Taryf i podatków.
  • Procedur celnych.
  • Zasad pochodzenia produktów.
  • Barier handlowych.
  • Wymagań dotyczących produktów.
  • Statystyk handlowych.

 Agenda:

  1. Czym jest portal Access2Markets
  2. Jakie informacje znajdziemy na portalu
  3. Jak korzystać z Mojego asystenta handlowego

Portal Access2Markets jest funkcjonalny, intuicyjny i prosty w użytkowaniu, został uruchomiony, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorcom wejść na rynki zagraniczne.

Film instruktażowy został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/74531:poszukujesz-informacji-o-zagranicznych-rynkach-sprawdz-portal-access2markets