Pomorski Broker Eksportowy: Webinar “Dotacje na udział w targach międzynarodowych. Jak w praktyce pozyskać środki na promocje zagraniczną?”, 22 września 2021 r.

3 września 2021 r. Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłosiła nabór wniosków „Granty na działania eksportowe” w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Konkurs wspiera projekty polegające na udziale firm w międzynarodowych targach pomagających wejść z ofertą na rynki zagraniczne. W związku z ogłoszonym konkursem Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium 22 września 2021 r w godz. 10-11:30.

W programie  m.in.

  • typy beneficjentów
  • kryteria wyboru projektów
  • poziom dofinansowania
  • kwalifikowalność  wydatków
  • wytyczne dla grantobiorców dotyczące udzielania zamówień
  • pomoc publiczna w projektach
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • wybór projektów i podpisanie umów.

Miejsce i termin webinarium:
Webinarium odbędzie się we wtorek 22 września 2021r. w godz. 10:00-11:30 na platformie zoom.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 21 września 2021 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

Za:

https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/dotacje-na-udzial-w-targach-miedzynarodowych-jak-w-praktyce-pozyskac-srodki-na-promocje-zagraniczna-webinarium-22-09-2021/