Polskie stoisko na TechCrunch Disrupt, 05-07.09.2018 r., San Francisco, USA

W imieniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy polskie startupy reprezentujące sektor ICT do skorzystania z promocji na stoisku narodowym podczas najbliższej edycji TechCrunch Disrupt w San Francisco.

Nazwa wydarzenia: TechCrunch Disrupt
Termin: 5-7 września 2018 r.
Strona wydarzenia: https://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2018/
Lokalizacja: San Francisco, USA

Celem organizacji stoiska jest promocja polskich startupów ICT wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji na stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie biorące osobistego udziału w wydarzeniu.

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym proponuje się:

  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
  • wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku podczas TechCrunch Disrupt SF proszeni są o kontakt z p. Agnieszką Promianowską: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl


Stoisko informacyjno-promocyjne podczas TechCrunch Disrupt SF zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.