PARP:Wydłużenie pierwszego naboru wniosków w ścieżce SMART. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ze zaktualizowanym harmonogramem naborów na 2023 rok

Dłuższy termin pierwszych naborów wniosków w ścieżce SMART, przeniesienie jesiennego naboru Ścieżki SMART na projekty pojedynczych firm na 2024 rok, nowe terminy naborów dla takich konkursów jak granty na eurogranty, promocja marki innowacyjnych MŚP oraz dodanie nowego naboru na wsparcie projektów B+R prowadzonych przez naukowców – to najważniejsze zmiany w harmonogramie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Zmiany zostały przyjęte 29 marca 2023 r.

Pełna lista zmian:

 1. Ścieżka SMART:
  1. przedłużenie pierwszego naboru dla pojedynczych firm o 3 tygodnie,
  2. przesunięcie drugiego naboru dla pojedynczych firm, bez zmiany terminu ogłoszenia naboru,
  3. usunięcie trzeciego naboru dla pojedynczych firm planowanego na jesień,
  4. przesunięcie naboru dla konsorcjów na jesień,
  5. dodanie nowego konkursu dla pojedynczych firm w pierwszym kwartale 2024 r.
 2. Przesunięcie o miesiąc naboru w MAB (ścieżka teaming).
 3. Dodanie naboru w Proof of Concept w pierwszym kwartale 2024 r.
 4. Przesunięcie terminu naboru w Seal od Excellence przy niezmienionej dacie ogłoszenia naboru.
 5. Przesunięcie na styczeń 2024 r. naboru w Grantach na Eurogranty (ścieżka dla MSP).
 6. Przesunięcie na jesień naboru w Promocji marki innowacyjnych MŚP.
 7. Przesunięcie ogłoszenia naboru w Startup Booster Poland (ścieżka SmartUP).
 8. Przesunięcie ogłoszenia i rozpoczęcia naboru w Kredycie Ekologicznym.
 9. Wydłużenie terminu naboru w instrumentach finansowych.

Aktualizacja wynika z art. 49 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) i dotyczy naborów planowanych na 2023 r. oraz pierwszy kwartał 2024 r.

Pełna wersja nowego harmonogramu dostępna jest w zakładce Nabory wniosków.

Więcej o Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na stronie feng.gov.pl, na profilu FB Funduszy Europejskich oraz LinkedIN.

Za:

https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/aktualnosci/wydluzenie-pierwszego-naboru-w-sciezce-smart-feng-ze-zaktualizowanym-harmonogramem-naborow-na-2023-r/