PARP: Światowe trendy w innowacjach – inteligentne miasta, wodór w branży energetycznej – „Monitoring trendów w innowacyjności” nr 12

Monitoring trendów w innowacyjności stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI), realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

>>> Monitoring trendów w innowacyjności nr 12 <<<

Trendy i ich kierunki rozwoju innowacyjności to zagadnienia istotne z punktu widzenia instytucji wspierających innowacje. Znajomość i orientacja w nowych zjawiskach wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całego społeczeństwa pozwala na lepsze, a przez to bardziej efektywne działanie tychże instytucji. Wiedza nt. światowych trendów w innowacjach sprzyja lepszemu rozumieniu tych procesów i pomaga elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania.

Prezentowany raport jest dwunastym opracowaniem z monitoringu trendów krajowych i światowych. W jego skład wchodzą następujące części:

  1. Nowości w NSI krajów ujętych w poprzednich Raportach z monitoringu trendów.
  2. Opis NSI wybranego kraju (Holandia) w odniesieniu do jego mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego.
  3. Opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (smart city, metaverse).

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82025:swiatowe-trendy-w-innowacjach-inteligentne-miasta-wodor-w-branzy-energetycznej